Rejestracja tel.: 664-969-066, 606 983 877
ul. Jana Długosza 4, 51-162 Wrocław

Centrum Dietetyczne

dla Dorosłych i Dzieci

slide slide slide

Oferta dla przedszkoli

Zdrowy pracownik

Szkolenia

oferta

DLA SZPITALI, SANATORIÓW

 • wykłady i warsztaty dla uczestników wyjazdów sanatoryjnych – edukacja żywieniowa
 • wykłady dla lekarzy i pielęgniarek
 • wsparcie merytoryczne dla specjalistów (lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów)
 • tworzenie materiałów edukacyjnych, opracowywanie zaleceń

DLA SZKÓŁ i PRZEDSZKOLI

 • warsztaty kulinarne dla dzieci
 • doradztwo – organizacja żywienia dzieci ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi
 • zajęcia dla dzieci i młodzieży dotyczące zdrowego odżywiania – profilaktyka otyłości
 • zajęcia psychoedukacyjne dla młodzieży – profilaktyka zaburzeń odżywiania
 • wsparcie merytoryczne dla nauczycieli/rodziców w zakresie zdrowego odżywiania

DLA OBIEKTÓW HOTELOWYCH i RESTAURACJI

 • doradztwo – organizacja żywienia osób ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi
 • szkolenia dla pracowników
 • opieka dietetyczna dla klientów

DLA BIZNESU - ZDROWY PRACOWNIK

 • doradztwo – rozwiązania w miejscach pracy wspierające zdrowie pracowników
 • szkolenia dla pracowników (zdrowe żywienie, wypalenie zawodowe, radzenie sobie ze stresem), coaching zdrowia

MEDIA

 • tworzenie tekstów o tematyce kulinarnej, żywieniowej, zdrowotnej - dla prasy, portali internetowych
 • konsultacja merytoryczna tekstów