Rejestracja tel.: 664-969-066, 606 983 877
ul. Jana Długosza 4, 51-162 Wrocław

Centrum Dietetyczne

dla Dorosłych i Dzieci

slide slide slide slide slide slide slide

BADANIE IGENESIS

WSPARCIE ŻYWIENIOWE I SUPLEMENTACJA W CHOROBACH NOWOTWOROWYCH

ŻYWIENIE W ALERGIACH I NIETOLERANCJACH POKARMOWY

WARSZTATY KULINARNE

ZDROWE JELITA/OCZYSZCZANIE/ODKWASZANIE

DIETA W AUTYZMIE I U DZIECI Z ZABURZENIAMI

BADANIE PROFILU KWASÓW TŁUSZCZOWYCH

Formularz pierwszej wizyty

Typy sylwetki kobiet Typy sylwetki mężczyzn
 

 Help
 Help
 Help
 Help
 Help
 Help
 
 
 
 
 Help
 
 
 
 Help
 Help
 Help
 Help
 Help
 Help
 Help
 
 
 
 
 
 
 
 Help
 Help

OŚWIADCZENIE
Przesyłając niniejszą ankietę wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Klinika Diety Gryszkin z siedzibą we Wrocławiu (51-162), przy ul. Długosza 4, w celu przygotowania diety zgodnie z moimi preferencjami żywieniowymi oraz potrzebami zdrowotnymi, a także w celu sporządzenia ewentualnej umowy. Podstawę do przetwarzania danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji stanowią przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Zgoda na przetwarzanie moich danych obejmuje także przetwarzanie tych danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Oświadczam, że podane dane w niniejszej deklaracji są kompletne i prawdziwe.