Właściwości Chlorelli i Zielonego Jęczmienia w wynikach badań

Dioksyny

Najsilniejszy wpływ dioksyn jest obserwowany w systemie rozrodczym, systemie wydzielania wewnętrznego (hormonalnym) i systemie immunologicznym. Najbardziej wrażliwe ze wszystkich są noworodki i płody poddane ekspozycji w macicy. U ssaków pourodzeniowe zmiany funkcjonalne, włączając postępy w uczeniu się i rozwój systemu rozrodczego, są zjawiskami rozwojowymi najbardziej wrażliwymi na ekspozycję dioksynami w okresie przed narodzeniem. Rozwijający się system immunologiczny może być także wysoce wrażliwy. Innymi słowy narażenie ssaków (włączając ludzi) na ekspozycję dioksynami na krótko przed narodzeniem najprawdopodobniej wpływa szkodliwie na rozwój intelektualny oraz system immunologiczny. System immunologiczny ochrania przed chorobami bakteryjnymi i wirusowymi oraz rakiem, zatem uszkodzenie systemu immunologicznego może spowodować inne poważne choroby.

Najwięcej tych niebezpiecznych związków chemicznych zawiera żywność bogata w tłuszcz zwierzęcy (w tłuszczach roślinnych jest ich znacznie mniej). Podstawowymi źródłami dioksyn w pożywianiu jest mięso i produkty mięsne, mleko i jego przetwory oraz ryby, które również często zawierają szkodliwe metale ciężkie. W mniejszym stopniu można je wykryć w jajach, tłuszczach i olejach. W produktach roślinnych poziom tych substancji jest stosunkowo niski. Zawartość dioksyn w wodzie pitnej kształtuje się na poziomie 0,005–0,1 pg-TEQ/L. Człowiek wypija średnio 2 litry wody na dobę. Stanowi to około 0,5% ilości dioksyn wchłanianych wraz z pokarmem.

Przerażającym faktem jest, że badania naukowe potwierdziły duże ilości dioksyn w mleku ludzkim. Mleko 20–30 letnich kobiet zawiera aż 25–40 ng-TEQ/kg tych związków. Wskutek czego, dziecko karmione piersią przy spożyciu 150 ml mleka o 3% zawartości tłuszczu, spożywa dziennie 30–50-krotnie większą dawkę dioksyn niż człowiek dorosły przy typowej diecie.

Mogą być one również przenoszone z matki na płód przez łożysko lub na niemowlę z mlekiem matki, co może prowadzić do rozwoju problemów zdrowotnych u dzieci.

Próbując wyeliminować przenoszenie dioksyn z matki na dziecko zajmowaliśmy się wykorzystaniem suplementów diety i Chlorella Pyrenoidosa. Chlorella to jednokomórkowa alga, która rośnie w wodzie pitnej. W porównaniu z innymi roślinami Chlorella jest dużo bogatsza w białka i chlorofil, zawiera też znaczną ilość minerałów, witamin, błonnika i kwasów nukleinowych. Białka w Chlorelli zawierają wszystkie aminokwasy egzogenne, dostarczane wyłącznie z pożywienia niezbędne dla rozwoju i zdrowia człowieka. Wykazano, że Chlorella i wyciągi z Chlorelli obniżają poziom cholesterolu, zapobiegają powstawaniu wrzodów w przewodzie pokarmowym spowodowanych przez stres i zwiększają odporność na infekcje.

Zostały również opisane również działania przeciwnowotworowe chlorelli.

 

Stosowanie chlorelli ogranicza spadek wydzielania SIgA w ślinie

Suplement pozyskany z Chlorelli zwiększył u człowieka poziom wydzielania immunoglobuliny wydzielniczej A (SIgA) w ślinie.

 

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania Chlorelli przez osoby dorosłe z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C

Skuteczność stosowania Chlorelli u pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C się sprawdziła. Zauważono, że w okresie między tygodniem 0-12 nastąpił znaczny spadek aktywności ALT, ocena skutków ubocznych wykazała, że Chlorella była dobrze tolerowana. Ocena jakości życia wykazała, że 76,9% badanych odnotowano zwiększenie poziomu energii, a 46,1% odnotowało poprawę ogólnego stanu zdrowia. U większości badanych u których odnotowano redukcję aktywności ALT i AST wystąpiła też tendencja do zmniejszenia obciążenia wirusem HCV.

 

Ocena przeciwnowotworowych działań chlorelli Pyrenoidosy i młodego jęczmienia w eksperymentalnej terapii raka piersi

Chlorella w większych dawkach wykazała wyraźne działanie przeciwnowotworowe a w przypadku młodego jęczmienia zaobserwowano mniejsze działanie przeciwnowotworowe. Po leczeniu Chlorellą stwierdzono występowanie mniej agresywnych form raka gruczołu mlekowego. Oba fitofarmaceutyki statystycznie istotnie obniżyły poziom cholesterolu LDL. Zalety diety bogatej w składniki roślinne polegają na kompleksowym działaniu szerokiego spektrum fitosubstancji chemicznych ( odpowiada za ich działanie przeciwutleniające i przeciwnowotworowe)

 

Flawonoidy

Saponaryna, flawonoid znaleziony w liściach młodego jęczmienia, wykazuje silną aktywność przeciwutleniającą, która polega na hamowaniu powstawania aldehydu malonowego (MA) z różnych lipidów utlenianych przez światło UV lub odczynnik Fentona.
mieszanina saponaryna/lutonaryna silnie hamuje powstawanie MA wobec wszystkich lipidów.
Stosowanie młodych zielonych liści jęczmienia zawierających saponarynę powinna być korzystna dla zdrowia i mogłoby zapobiec patologiom spowodowanym przez stres oksydacyjny np. różnym typom nowotworów, stanom zapalnym i chorobom układu krążenia.

 

Młody jęczmień a borelioza

Pacjentom z objawami boreliozy podawano młody jęczmień, wyniki wskazują, że lekko subiektywną ulgę odczuło 40% osób, pośrednią ulgę odczuło 50% a wyraźną 10% obserwowanych.

Wartości laboratoryjne IgG IgM spadły ogólnie w 80% przypadków, 20% zostało prawie bez odpowiedzi. Antybiotyk w stosunku do młodego jęczmienia często nie poprawia wartości laboratoryjnych lub po krótkim okresie poprawy gdy wartości zostaną całkowicie wyregulowane i następnie odstawi się antybiotyki wartości przeciwciał ponownie rosną, a leczenie antybiotykowe musi być powtórzone. Długotrwałe stosowanie młodego jęczmienia pomoże ustabilizować objawy przewlekłej boreliozy i utrzymać w takich granicach, aby nie było konieczne zbyt częste stosowanie antybiotyków.

 

Młody jęczmień a cukrzyca

Stosowanie młodego jęczmienia w leczeniu cukrzycy, po zakończonej terapii zaobserwowano, że poziom glikemii i HbA1c poprawił się u 95% pacjentów a u 5% oba te poziomy unormowały się. Młody jęczmień u pacjentów z cukrzycą typu 2 którzy są na diecie i zażywają doustne leki przeciwcukrzycowe obniża poziom glikemii i wartości HbA1c.

*Powyższe fragmenty badań pochodzą z książki „Zbiór badań Naukowych


Tomasz Judasz