7-dniowy gotowy jadłospis dla pary – dieta o niskim IG, rozdzielna, naprzemienna, bez mięsa – 1600 kcal i 2100 kcal