14-dniowy jadłospis NISKOPURYNOWY – DNA MOCZANOWA – 1800 kcal